Agora 49

Agora rhif 49

Encil y Pentecost 2022
Pryderi Llwyd Jones

Johnson, Lloyd George a Downing Street, 1922–2022
Gethin Rhys

Cyhoeddi Adnoddau ar gyfer y Grawys

*********

Pymtheg Uchaf Agora 2021 
Rhai o erthyglau Agora y bu mwyaf o ddarllen arnyn nhw yn ystod 2021 (yn ôl eu dyddiad)

Yn dawnsio o flaen yr allor

Plant yn addoli

COP 26 – Dagrau ein sefyllfa

Adnewyddu Cristnogaeth – Parhau’r Drafodaeth

Deg peth na ddywedwyd wrthyf am Iesu

Cylch cythreulig y gellid bod wedi’i rag-weld

Nid ynys sy’n goroesi (Gwawr wedi Cofid)

Pa fath ddiwygiad (4)  (Mae dolenni at rhai 1-3 ar waelod yr erthygl)

Cristnogaeth Feddylgar

Eglwys fy mreuddwydion

Crefydd, Moeseg a Chyfraith – perygl ceidwadaeth grefyddol

Dewi Sant

Teyrnged JGJ i Vivian Jones

Cyfweliad: Catrin Elis Williams

Cyfweliad Allan R Jones

 

 

 

 • Encil 2022

  Encil y Pentecost, 18 Mehefin

  Encil 2022

  ‘Mae’r gwynt yn chwythu lle y mynno’ (neu ‘Mae’r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad’, Beibl.net) oedd y thema i’n hysgogi a chadarnhau’r rhai sy’n ystyried bod lle i C21 a’i angen fel rhan o’r dystiolaeth Gristnogol yng Ngymru. Yn anorfod, mae’n bwyslais anghyfforddus ac anodd i’r traddodiadau a‘r enwadau sydd wedi eu caethiwo i’w hanes. Gyda phum o bobl yn arwain, ein hofn mwyaf oedd y gallai’r diwrnod fynd yn gynhadledd ac nid yn encil. Ond encil a gawsom – amser a lle ...

  Rhagor
 • Johnson, Lloyd George a Downing Street, 1922–2022

  Johnson, Lloyd George a Downing Street, 1922–2022

  Roeddwn yn sgwrsio â Nhad (fu’n was sifil am flynyddoedd) am helyntion diweddar Downing Street, ac yn tybied pa fath o barti gaiff Boris Johnson pan ddaw’r diwedd ar ei yrfa yno. Wrth drafod, fe sylweddolom mai eleni yw canmlwyddiant diwedd cyfnod yr unig Gymro i fod yn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, sef Lloyd George. Ac fe ddechreuodd wawrio arnom hefyd fod mwy na chyd-ddigwyddiad dyddiadau yma.

  Wrth gwrs, ar yr olwg gyntaf mae’r ddau Brif Weinidog hyn yn hollol wahanol. Y naill yn Gymro Cymraeg Anghydffurfiol wedi’i fagu mewn bwthyn a’i addysgu mewn ysgol bentref; a’r llall yn Sais o uchel ...

  Rhagor
 • Adnoddau ar gyfer y Grawys

  Adnoddau yn y Gymraeg (a’r Saesneg) ar gyfer y Grawys, gan “Churches Together in Britain and Ireland”

  Cliciwch ar y llun i fynd i’r wefan. Mae’r adnoddau Cymraeg (pdf, .docx a hygyrch) ar gael ar waelod y dudalen.

  Rhagor