Agora 24 mis Mai 2018

 Agora rhif 24 mis Mai 2018

Fe fydd erthyglau newydd yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn ystod y mis. Byddwch yn siwr o ail-ymweld o bryd i’w gilydd i weld beth sy’n newydd!

Cynnwys

 

Cynhadledd 2018

Camau’r AA  gan Wynford Ellis Owen

Cofio James Cone

Dwn i ddim                                              Gethin Rhys

 

 • Dwn i ddim

  ‘Dwn i ddim …’

  Mae gan wleidyddion fel arfer lawer i’w ddweud. Ond ymadrodd fyddwch chi prin yn ei glywed yn dod o’u genau yw ‘Dwn i ddim’. Yn wir, mae peidio gwybod pethau wedi troi yn arwydd o wendid ym marn y cyhoedd, neu o leiaf ym marn y cyfryngau.

  Dwn i ddim pryd yn union y dechreuodd hyn. Efallai mai methiant Dan Quayle i sillafu’r gair ‘potato’ yn ystod ymgyrch etholiadol yr Unol Daleithiau yn 2008 oedd un o’r camau tyngedfennol. Byth oddi ar hynny mae gofyn cwestiynau o’r fath i wleidyddion – sillafu, symiau, cwestiynau o’r arholiad ar gyfer darpar-ddinasyddion ...

  Rhagor
 • Camau

  Camau’r AA

  Mewn cyfnod o ychydig dros flwyddyn,  fe gyflwynodd Wynford Ellis Owen ddeuddeg cam yr AA i’r darllenwyr.

  Er hwylustod, dyma grynhoi’r dolenni at yr holl erthyglau hyn.

  Cam 1

  Cam 2

  Cam 3

  Cam 4

  Cam 5

  Cam 6

  Cam 7

  Cam 8

  Cam 9

  Cam 10

  Cam 11

  Rhagor

 • Cofio James Cone

  Cofio James Cone

   – a fu ‘o fewn munudau i adael yr eglwys’

  Bu farw’r diwinydd James Cone ar 28 Ebrill yn 79 oed. Fe’i penodwyd yn Athro Diwinyddiaeth yng Ngholeg Union, UDA, yn 1969 ac yr oedd yn parhau i ddarlithio, ysgrifennu a phregethu i’r diwedd, bron. Roedd yn weinidog yn Eglwys Fethodistaidd Esgobol Affrica. Go brin y bydd ei enw yn golygu fawr ddim i’r mwyafrif o Gristnogion Gymru, ond fe fydd pawb yn gwybod am yr un a gafodd y dylanwad mwyaf arno, sef Martin Luther King. Bu Malcolm X yn ddylanwad arno hefyd. Cone yn fwy na neb, yn wir, a adeiladodd ar waith King a ...

  Rhagor
 • Cynhadledd 2018

  Cynhadledd Flynyddol C21

  ‘Gwneud Synnwyr o’r Ysgrythur’

  yng nghwmni’r Tra Pharchedig Jeffrey John, Deon St Albans

  dydd Sadwrn 30 Mehefin yng Nghapel Salem, Treganna, Caerdydd

   

  Lawrlwythwch y poster yma

  Rhagor