Agora 23 mis Ebrill 2018

 Agora rhif 23 mis Ebrill 2018

Fe fydd erthyglau newydd yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn ystod y mis. Byddwch yn siwr o ail-ymweld o bryd i’w gilydd i weld beth sy’n newydd!

Cynnwys

Cerdd – Ailddarganfod Crist

Cofio Dr Martin Luther King

Myfyrdod byr

 • Myfyrdod

  Myfyrdod

  Mae’r funud hon fel pob munud arall o’n bywydau, mae’n amser sanctaidd. 
  Mae hwn fel pob lle ar wyneb y ddaear: mae’n lle sanctaidd. 
  Mae’r lle hwn yn un i holi cwestiynau sy’n ddwysach na’r atebion. 

  Fel y mae gweithiwr yn casglu ei offer
  Fel y mae nofelwraig yn casglu ei delweddau
  Fel y mae cerddor yn casglu ei chôr
  Ac ysgolhaig yn casglu ei ddadleuon
  Fel y mae bardd yn casglu ei englynion
  A’r bregethwraig yn casglu ei meddyliau
  Felly y mae Duw yn casglu ei bobl i wasanaethu.
  Casglwyd ni yma, mewn lle cyffredin ond lle sy’n sanctaidd i ni
  I gwrdd.  I fod mewn cwrdd.  I ...

  Rhagor
 • Cerdd – ailddarganfod Crist

  Ymddangosodd y gerdd yn wreiddiol yr e-fwlwtin C21, 4 Mawrth 2018

  Ailddarganfod Crist

  Duw un-awr-ar-ddydd-Sul
  yw’n Duw ni bellach
  
  mae Duw dan glo
  mewn hen gapel dadfeiliedig
  fel llongddrylliad ar draeth
  ymhell o ryferthwy a llif bywyd
  
  unwaith yr wythnos
  daw dyrnaid o rai gwynion ...
  Rhagor
 • Martin Luther King

  Mae gen i freuddwyd am y wlad
  lle bydd pawb yn bobol,
  lle na fydd gormes na nacâd
  na chas byth mwy dragwyddol.
   
  (Gwyn Thomas, o’r gyfrol Cadwynau yn y meddwl)
   
  Hanner can mlynedd yn ôl, ar Ebrill 4ydd 1968, saethwyd Dr Martin Luther King, gan James Earl Ray, ym Memphis, Tennessee
   
  Dyma ran o’i araith olaf, ddirdynnol ‘Rwyf wedi bod i ben y mynydd‘ (Youtube)
    
   
  Araith ‘Mae gen i freuddwyd‘ (Youtube)
   
   
  Rhagor