Amdanom Ni

AMDANOM NI

Mae Cristnogaeth 21 yn elusen gofrestredig (Rhif 1011618) 
sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel 'Llusern'.

cristnogaeth21logoculSefydlwyd Cristnogaeth 21 gan griw bychan o weinidogion a lleygwyr sy’n awyddus i weld dehongli hanfodion Cristnogaeth radical ar gyfer yr oes bresennol. Credwn fod y Gymru Gymraeg wedi dioddef yn ystod y blynyddoedd diweddar o ddiffyg trafodaeth eang ar natur Cristnogaeth yn ein dyddiau ni.

Rydym yn byw mewn cyfnod o newidiadau syfrdanol sy’n hawlio trafodaeth o’r ffydd Gristnogol mewn ffordd sy’n cydnabod y newidiadau hynny.

  • Credwn fod lle i drafod y ffydd heb ddisgwyl unffurfiaeth.
  • Ymdrech yw Cristnogaeth 21 i gynnal fforwm i roi llais i ystod eang o safbwyntiau diwinyddol Cristnogol er mwyn miniogi a chyfoethogi meddylfryd Cristnogol Gymraeg.
  • Ein bwriad yw cyflwyno’n gyson erthyglau amrywiol ar destunau y tybiwn ni eu bod yn greiddiol i ddilynwyr yr Iesu yn yr 21ain ganrif.

Gwahoddwn unrhyw un i ymateb i’r wefan yn gwrtais ac yn onest.

SUT I YMATEB?

Medrwch ymateb i unrhyw erthygl drwy bostio neges ar ein tudalen Facebook neu anfon neges at cristnogaeth21@gmail.com

 
 

Aelodau Pwyllgor Cristnogaeth 21:

 Cadeirydd: Anna Jane Evans*
 Trysorydd: Gareth Ff. Roberts*
 Golygydd Technegol y Wefan: Iestyn Hughes
Trefnydd Facebook: Geraint Rees*
Ysgrifennydd: Gareth Ioan*
 Aelodau Eraill: 
Dafydd Iwan*, John Gwilym Jones*,  
Rocet Arwel Jones*, Marian Beech-Hughes*, 
 Pryderi Llwyd Jones*,  Enid Morgan*, Cen Llwyd*
Dynoda * bod y person yn un o'r Ymddiriedolwyr 


Mae Cristnogaeth 21 yn elusen gofrestredig (Rhif 1011618) sydd hefyd 
yn cael ei hadnabod fel 'Llusern'.