Pytiau i’w Trafod

Pytiau i’w Trafod

(Mae croeso i bawb anfon eu hoff ddyfyniadau i’r Golygydd i’w rhannu â phawb o bobl C21)

“Mae’r traddodiad Cristnogol yn rhodd, rhodd gymhleth, sy’n gwahodd ac yn hawlio hyrwyddo  ac nid mygu dadl.”

Stanley Hauerwas

**********************

“Chwiliais mewn temlau, mewn eglwysi, mewn mosques. Ond yn fy nghalon y deuthum o hyd i’r dwyfol.” 

Rumi

**********************

“Dwyt ti ddim yn berchen ar enaid, enaid wyt ti. Rwyt ti’n berchen ar gorff.”

C.S.Lewis

**********************

“Ti yw’n hanadl. Ti yw ehedeg
Ein hiraeth i’r wybren ddofn.
Ti yw’r dwfr sy’n rhedeg
Rhag diffeithwch pryder ac ofn.
Ti yw’r halen i’n puro.
Ti yw’r deifwynt i’r rhwysg amdanom.
Ti yw’r teithiwr sy’n curo,
Ti yw’r tywysog sy’n aros ynom.”  

‘Adnabod’ Waldo Williams

**********************

“Ac am gredu yn Nuw – mae amryw resymau nad yw pobl yn credu yn Nuw. Efallai y cawson nhw eu brifo gan yr eglwys, gan eraill … Beth sy’n bwysig yw’r gallu i dyfu mewn cariad.”

Jean Vanier, sylfaenydd y mudiad L’Arche sy’n gofalu am bobl dan anfantais

**********************

“Pa fantais yw e i ni allu hwylio i’r lleuad os na allwn groesi’r gagendor sy’n ein gwahanu oddi wrthym ein hunain. I mi, mae bod yn sant yn golygu bod yn fi fy hun, oherwydd yr un yw problem sancteiddrwydd ac iachawdwriaeth â’r broblem o ddarganfod pwy ydw i a darganfod fy ngwir hunan.”

Thomas Merton

**********************