Lewis Glyn Cothi – englynion

ENGLYNION I DDUW

Un o’r cyfranwyr i Encil Cristnogaeth21 yn Aberdaron ar 30 Medi oedd y gantores Gwyneth Glyn. Yn ei chyflwyniad cyfoethog darllenodd y detholiad hwn o englynion o’r 15ed ganrif gan Lewis Glyn Cothi. Diolchodd i Twm Morys am y gwaith dethol.

Ar dymor cynhaeaf maen nhw’n arbennig o ystyrlon a dwys. 

Glanaf o bob goleuni – yn y byd,
         Mal y berth yn llosgi,
     Yn yr haul, yn yr heli,
     Yn y sêr, myn f’einioes i.

Tad planed wastad, Tad niwl distaw – gwyn,
           Tad gwynt, helynt hylaw,
   Tad gwenith, Tad eginaw,
     Tad yw i’r gwlith, Tad i’r glaw.

Yn y gwŷdd y bydd, ym mhob âr – drwy’r byd
         Yn yr ŷd a’r adar,
     Yn Dduw y mae’n y ddaear,
     Yn ddewin gwyn, yn ddyn gwâr.

Yn egin y llin gerllaw, – yn y gwynt,
         Yn y gwellt yn gwreiddiaw,
     Yn y gwenith yn rhithiaw,
     Yn y gwlith ac yn y glaw.

Yn eigion ymhell, yn agos, – y mae,
         Yn y main, yn y rhos,
     Yn y niwl ac yn y nos,
     Yn y dydd, yn y diddos.

Tad Tri Enw, tad tirionaf – daear,
         Tad yw i’r cynhaeaf,
     Tad yw i’r hin, tad yr haf,
     A’i oleuni sy lanaf.