Dyfalu Duw

DYFALU DUW

Galwaf arnat, Dduw’r Gwirionedd,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y daw pob gwir, ble bynnag y bo;

 

Dduw’r Doethineb,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y daw pob peth doeth, ble bynnag y bo;

 

Dduw Ffynnon Bywyd,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y tardda pob bywyd, ble bynnag y bo;

 

Dduw’r Gwynfyd,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y daw pob llawenydd, ble bynnag y bo;

 

Dduw’r Da a’r Prydferth,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y daw popeth da a phrydferth, ble bynnag y bo;

 

Dduw’r Goleuni Tryloyw,

Ynot Ti, Gennyt Ti, a Thrwot Ti

Y daw pob llewyrch, ble bynnag y bo;

 

Dduw, y mae troi oddi wrthyt yn gwymp

a throi atat yn atgyfodiad,

a thrigo ynot yn gadernid sefydlog;

 

Dduw, y mae Ffydd yn ein hannog tuag atat,

Gobaith yn ein dyrchafu atat,

Cariad yn ein huniaethu â Thi;

Trugarha wrthym,

Nertha’n Ffydd

Ehanga’n Gobaith

a thania’n Cariad;

Er mwyn i ni dy addoli mewn rhyfeddod ac ufudd-dod.              

 

(Seiliedig ar weddi gan Awstin Sant)