Mae’r Pasg yn Gwawrio

MAE’R PASG YN GWAWRIO


Myfyrdod wedi ei ysbrydoli gan “Easter is Breaking”  gan Kathleen Rolenz.

Ym mhobman ar draws y byd, mae hi’n gyfnod y Pasg. 
Nid y Pasg y meddyliwn amdano lle bydd pobl yn gweiddi “atgyfododd!” ar hyd y strydoedd, ond rhywbeth distaw, Pasg llai dramatig. 

 Yn rhywle yn y byd, efallai nid heddi, ond yn fuan ar ddiwrnod fel heddi,

Mae dyn a dynes yn codi o’u gwely ac yn ysgwyd y cwsg o’u llygaid. Maen nhw’n darganfod fod eu plant eisoes wedi dihuno ac yn paratoi am eu gweddïau boreol.  

Dros nos, ni fu sŵn drylliau na bomiau.  Dros nos, ni fu saethu rhwng y dynion cyffuriau.  Dim sgrechian na gweiddi. 

Dim ond tawelwch y nos, a heddwch tangnefeddus o’u cwmpas.
A rhywle yn y byd, efallai nid heddi, ond yn fuan ar ddiwrnod fel heddi mae milwr yn pacio ei fag yn ofalus.

Mae e wedi cael gwared ar ei fwledi ac yn newid o’i lifrai i ddillad dyn cyffredin. Mae e’n dod adre am fod heddwch ar droed a does dim galw am wasanaeth milwr mwyach.  

A rywle yn y byd, efallai nid heddi, ond yn fuan ar ddiwrnod fel heddi, bydd y Pasg yn gwawrio

Nid yn unig ar y dydd hwnnw, ond bob dydd, a phan ddigwydd hynny bydd curiad calon pob dyn yn pwmpio ……………. heddwch, heddwch, heddwch. Tangnefedd.   

 Ym myd y Pasg hwnnw, bydd gan bob un ohonom rôl i’w chwarae. 

Ond i wneud hynny, rhaid i ni i gyd gydnabod gwerth pob person arall. Na, mwy na hynny, rhaid i ni gydnabod cydraddoldeb pob unigolyn arall. 

Pobl y dwyrain canol sydd yn grac, ac wedi blino ar fod yn grac,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi. 

Pobl Affrica, sydd wedi eich ecsploetio, ac wedi blino ar gael eich ecsploetio,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi.

Pobl De America sydd wedi cael eu tawelu, ac wedi blino ar fod yn dawel,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi.

Pobl Korea sydd wedi eich rhannu, ac wedi blino ar gael eich rhannu,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi.

Pobl Irac, wedi eich torri ac wedi blino ar gael eich torri,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi.

Pobl Affganistan, wedi eich rhacso, ac wedi blino ar gael eich rhacso,
Erfyniwn am heddwch Duw i chi.

Pobl y gorllewin, breintiedig ac wedi blino ar fod mor freintiedig,
Erfynnin am heddwch Duw i ni. Amen.  

Teithiwn y bore ’ma gyda’n gilydd o’r gofod hwn i ddirnad yr ysbrydoliaeth i fyw ein bywydau’n llawn dros yr wythnos nesaf.

Awn o’r lle hwn i fyw bywydau sy’n gwerthfawrogi’r cwestiynau tra’n ceisio byw’r atebion.
Mae stori’r Pasg yn aml yn ein gadael gyda mwy o gwestiynau nag y mae’n eu hateb.
Dathlwn y cwestiynau hynny yn y sicrwydd ein bod yn gallu byw yn iawn gydag ansicrwydd. Dathlwn yr hyn y gallwn fod yn sicr ohono hefyd. Gwyddom fod yna ffordd sy’n well i fyw, a’r ffordd honno’n gymhelliad di-baid i ni garu gelynion, maddau i’n dyledwyr a charu cymydog.   Pob cymydog.  

Amen